Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania

Misiune
    Cine suntem
    Ce facem
    Adunare Generala
    Cariere
    Link-uri utile
    Contact
Concurenta
 

 

Cadru legal general
OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Legea Nr. 8/ 1996 republicata.
Legea nr.15/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, in vigoare de la 14 ianuarie 2019                                                                             -Legea nr.8/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, in vigoare de la 13 ianuarie 2020

Cadru legal colectare remuneratii datorate titularilor pentru exploatarea fonogramelor:

COMUNICARE PUBLICA (ambiental, lucrativ, internet si reproducerea in vederea comunicarii publice)
- 2006 - DESEMNARE CREDIDAM SI UPFR COLECTORI COMUNICARE PUBLICA – Decizie ORDA 113/2006
- 2016 - METODOLOGIE privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert/fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si/sau a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, in scop ambiental si lucrativ, si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti pentru fonograme si pentru audiovizual si ale producatorilor de fonograme, prin gestiune colectiva obligatorie – Decizie ORDA 10/17.02.2016
- 2016 - LAMURIRE A TEXTULUI METODOLOGIEI cuprins in dispozitivul Hotararii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 si de indreptare eroare materiala - Decizia ORDA 23/2016
- 2016 – SCHIMBARE PARTIALA A TEXTULUI METODOLOGIEI cuprins in dispozitivul Hotararii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 si de indreptare eroare materiala - Decizia ORDA 120_2016
- 2017 - INDREPTAREA UNOR ERORI MATERIALE si lamurirea dispozitivului Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 - Decizia ORDA nr. 38_2017
INTERNET
- 2011 - METODOLOGIE privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile – Decizie ORDA 232_05.08.2011
- 2011 – COLECTORI UPFR SI CREDIDAM, numiti prin Metodologie – Decizie ORDA 232/05.08.2011
- 2014 - MODIFICARE IN PARTE A METODOLOGIEI (Hotararii arbitrale din 02 august 2011) prin decizie CAB – Decizie ORDA 55_19.05.2014
REPRODUCEREA IN VEDEREA COMUNICARII PUBLICE
- 2007 - METODOLOGIE privind reproducerea fonogramelor publicate in scop comercial, destinate exclusiv comunicarii publice in scop ambiental si lucrativ – Decizie ORDA 192_24.05.2007
- 2007 - DESEMNARE COLECTOR REPRODUCERE ADPFR, pentru utilizarea repertoriului propriu – Decizie ORDA 331_08.10.2007                                                               RADIODIFUZAREA: RADIO

- 2005 - METODOLOGIE privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme radiodifuzarea fonogramelor de publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, de catre organismele de radiodifuziune si televiziune, prin gestiune colectiva obligatorie – Decizie ORDA 104_03.05.2005
- 2010 - METODOLOGIE RADIO cuprinzand drepturile la remuneratie echitabila cuvenita artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme privind radiodifuzarea de catre organismelor de radio a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si tarifele cuprinzand drepturile la remuneratie echitabila ale acestor titulari - Decizia 284_23.09.2010
- 2011 - MODIFICARE IN PARTE A METODOLOGIEI - Decizia 216_24.06.2011
- 2012 - DESEMNARE COLECTOR REMUNERATII RADIO - Decizia 12_09.02.2012
RADIODIFUZAREA: TV
- 2005 - METODOLOGIE privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, de catre organismele de radiodifuziune si televiziune, prin gestiune colectiva obligatorie – Decizie ORDA 104_03.05.2005
- 2012 - METODOLOGIE privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de catre organismele de televiziune a fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectiva obligatorie – Decizie ORDA 133_12.07.2012
- 2012 - DESEMNARE COLECTOR - Decizia 154_21.09.2012
RETRANSMITEREA PRIN CABLU
- 2010 - METODOLOGIE CABLU privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicata in Monitorul Oficial 861/22.12.2010 potrivit Deciziei civile CAB 263 A din 16.11.2010 - Decizia ORDA 327_2010
- 2014 - DESEMNARE COLECTOR UPFR colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu - Decizia ORDA 79_2014
COPIA PRIVATA
- stabilirea modalitatii de repartizare intre organismele de gestiune colectiva beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata colectata de catre organismele colectori unici – conf. art.116 din Lega 8/1996 republicata
- 2009 - Lista suporturilor si aparatelor pentru care se colecteaza remuneratia compensatorie pentru copia privata in domeniul sonor si audiovizual este stabilita in baza Protocolului privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii, publicat in M.Of. 316/13.05.2009 - Decizia ORDA 61_24.04.2009
- 2009 – PROTOCOL DESEMNARE COLECTOR UNIC pentru operele reproduse pe inregistrari sonore sau audiovizuale – Decizia ORDA 77_09.06.2009
- 2009 – DESEMNARE COLECTOR UNIC UPFR pentru operele reproduse pe inregistrari sonore sau audiovizuale – Decizia ORDA 86_07.07.2009
- 2013 - PROTOCOL UPFR-ADPFR privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentand remuneratie compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore pentru perioada 2013-2014 - Decizia ORDA 173_2013

Cadru legal colectare remuneratii datorate titularilor pentru exploatarea videogramelor:

- 2012 - HOTARARE ARBITRALA privind stabilirea criteriilor de repartizare intre UPVR si UPFAR-ARGOA a remuneratiei compensatorii pentru copia privata si a remuneratiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenita producatorilor de videograme – Decizia ORDA 134_13.07.2012
- 2014 - DECIZIE CAB, respinge apelurile UPVR-UPFAR impotriva HOTARARII ARBITRALE privind stabilirea criteriilor de repartizare intre UPVR si UPFAR-ARGOA a remuneratiei compensatorii pentru copia privata si a remuneratiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenita producatorilor de videograme – Decizia ORDA 67_25.06.2014
- 2017 - PROTOCOL privind stabilirea conditiilor si criteriilor de repartizare a sumelor intre UPFAR-ARGOA si ADPFR reprezentand remuneratiile pentru retransmiterea prin cablu si remuneratia compensatorie pentru copia privata, a videogramelor pentru perioada octombrie 2014 - decembrie 2016 si ulterior, pana la schimbarea metodologiilor in vigoare
COPIE PRIVATA
- stabilirea modalitatii de repartizare intre organismele de gestiune colectiva beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata colectata de catre organismele colectori unici – conf. art.116 din Lega 8/1996 republicata
- 2009 - Lista suporturilor si aparatelor pentru care se colecteaza remuneratia compensatorie pentru copia privata in domeniul sonor si audiovizual este stabilita in baza Protocolului privind Lista suporturilor si aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore sau audiovizuale, precum si cuantumul acestei remuneratii, publicat in M.Of. 316/13.05.2009 - Decizia ORDA 61/24.04.2009
- 2009 – PROTOCOL DESEMNARE COLECTOR UNIC pentru operele reproduse pe inregistrari sonore sau audiovizuale – Decizia ORDA 77/09.06.2009
- 2009 – DESEMNARE COLECTOR UNIC UPFR pentru operele reproduse pe inregistrari sonore sau audiovizuale – Decizia ORDA 86/07.07.2009
RETRANSMITEREA PRIN CABLU
- 2010 - METODOLOGIE CABLU – VIDEO - Decizia ORDA 327_15.12.2010
- 2010 - DESEMNARE COLECTOR UPFAR ARGOA colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu – Decizia ORDA 337/23.12.2010

 

 

Termeni si conditii  • Politica de confidentialitate  • Harta site  • Contact
©  Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania - 2012