Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania

Misiune
    Cine suntem
    Ce facem
    Rapoarte anuale
    Cariere
    Link-uri utile
    Contact
Concurenta
 

  A.D.P.F.R. - Info legislativ

1. LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (actualizata pana la data de 03.08.2006)

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
Legea 8/1996 este legea-cadru in domeniul drepturilor de autor, reglementand institutii fundamentale in materie, precum: notiunea dreptului de autor, operele ce fac obiectul protectiei legii, drepturile conferite titularilor de drepturi de autor precum si de drepturi conexe sau sui-generis ( drepturile artistilor interpreti sau executanti, producatori de inregistrari sonore sau audiovizuale), organismele de gestiune colectiva, modalitatile de aparare a drepturilor ( contraventii, infractiuni si sanctiuni).
Opera de creatie intelectuala (originala sau derivata), exprimata într-o forma concreta, susceptibila de a fi perceputa, reprezinta obiect al proprietatii intelectuale din momentul elaborarii ei. Legea 8/1996 garanteaza recunoasterea si protejarea proprietatii intelectuale, recunoasterea si remunerarea corespunzatoare a autorului sau a titularilor de drepturi conexe drepturilor de autor in vederea stimularii creatiei.
http://www.adpfr.ro/LEGEA 8 actualizata 2015.doc

2. HOTARAREA DE GUVERN nr. 525 din 23 mai 2002 pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare în domeniul educatiei dintre Ministerul Educatiei si Cercetarii din România si Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, semnat la Geneva la 15 aprilie 2002

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
Acord-cadru de cooperare pentru dezvoltarea cercetarii, educarii si perfectionarii resurselor umane în domeniul protectiei proprietatii intelectuale în România, in vederea promovarii si întarirea predarii proprietatii intelectuale în universitati si în alte institutii de educatie si cercetare din România prin intermediul cooperarii internationale.
http://www.adpfr.ro/legis/hg525.pdf

3. HOTARAREA DE GUVERN nr. 1424 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Strategiei nationale în domeniul proprietatii intelectuale (2003-2007)

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
Strategia nationala in domeniul proprietatii intelectuale vizeaza urmatoarele obiective: crearea si dezvoltarea infrastructurii în domeniul proprietatii industriale, promovarea protectiei proprietatii intelectuale în România, armonizarea legislatiei nationale în domeniul proprietatii intelectuale cu normele de drept comunitar si cu prevederile acordurilor internationale la care România este parte, îmbunatatirea aplicarii în România a legislatiei în domeniul proprietatii intelectuale, constituirea unei infrastructuri administrative corespunzatoare în cadrul institutiilor nationale implicate în asigurarea protectiei proprietatii intelectuale.
http://www.adpfr.ro/legis/hg1424.pdf

4. ORDONANTA DE GUVERN nr. 25 din 26 ianuarie 2006 privind întarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (actualizata)

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
Ordonanta are ca obiect de reglementare instituirea unor dispozitii privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturi de Autor, urmarind, in principal, infiintarea si administrarea de catre O.R.D.A. a registrelor nationale in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, imbunatatirea sistemului de aplicare a marcajelor holografice si interzicerea comertului stradal cu produse purtatoare de drepturi de autor si de drepturi conexe, in vederea prevenirii si combaterii pirateriei.
http://www.adpfr.ro/legis/og25.pdf

5. DECIZIA nr. 399 din 16 noiembrie 2006

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Decizia privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Metodologiei privind comunicarea publica a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti ori executanti si producatorilor de fonograme
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006
http://www.adpfr.ro/legis/orda399.pdf

6. DECIZIA nr. 59 din 27 martie 2006

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Decizia privind stabilirea conditiilor de autorizare a operatorilor economici care au obligatia de a solicita înregistrarea în Registrul national al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio si casete video
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. nr. 377 din 3 mai 2006
http://www.adpfr.ro/legis/orda59.pdf

7. DECIZIA nr. 314 din 11 septembrie 2006

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Decizia privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 10 octombrie 2006
http://www.adpfr.ro/legis/orda314.pdf

8. DECIZIA nr. 315 din 11 septembrie 2006

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Decizia privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publica a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 23 octombrie 2006
http://www.adpfr.ro/legis/orda315.pdf

9. DECIZIA nr. 113 din 9 mai 2006

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Decizia privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual si a organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora.
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 23 mai 2006
http://www.adpfr.ro/legis/orda113.pdf

10. DECIZIA nr. 192 din 24 mai 2007

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Decizia privind pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului avand drept obiect Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate in scop comercial, destinate exclusiv comunicarii publice in scop ambiental si lucrativ.
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 06 iunie 2007
http://www.adpfr.ro/legis/orda192.pdf

11. DECIZIA nr. 331 din 8 octombrie 2007

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
Decizia privind desemnarea A.D.P.F.R. ca organism de gestiune colector al renumeratiilor stabilite in metodologia publicata in monitorul oficial.
PUBLICAT IN: -
http://www.adpfr.ro/legis/orda331.pdf

 

»LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (Versiune actualizata noiembrie 2015) descarca...

» HOTARAREA DE GUVERN nr. 525 din 23 mai 2002 descarca...

» HOTARAREA DE GUVERN nr. 1.424 din 4 decembrie 2003 descarca...

»ORDONANTA DE GUVERN nr. 25 din 26 ianuarie 2006 descarca...

»ORDA - decizii DECIZIA nr. 59 din 27 martie 2006 descarca...

ORDONANTE ORDA

» DECIZIA nr. 113 din 9 mai 2006 descarca...

» DECIZIA nr. 206 din 30 iunie 2006 descarca...

» DECIZIA nr. 314 din 11 septembrie 2006 descarca...

» DECIZIA nr. 315 din 11 septembrie 2006 descarca...

» DECIZIA nr. 399 din 16 noiembrie 2006 descarca...

»DECIZIA nr. 192 din 24 mai 2007 descarca...

»DECIZIA nr. 331 din 8 octombrie 2007 descarca...

» DECIZIA nr. 327 din 15 decembrie 2010 descarca...

»DECIZIA nr. 3597 din 24 ianuarie 2011 descarca...

» DECIZIA nr. 91 din 27 ianuarie 2011 descarca...

» DECIZIA nr. 102 din 27 ianuarie 2011 descarca...

»DECIZIA nr. 249 din 07 septembrie 2011 descarca...

» DECIZIA nr. 250 din 09 septembrie 2011 descarca...

» DECIZIA nr. 257 din 27 septembrie 2011 descarca...

» DECIZIA nr. 21 din 13 martie 2012 descarca...

» DECIZIA nr. 22 din 13 martie 2012 descarca...

» DECIZIA nr. 72 din 30 mai 2012 descarca...

Termeni si conditii  • Politica de confidentialitate  • Harta site  • Contact
©  Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania - 2012