Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania

Misiune
    Cine suntem
    Ce facem
    Adunare Generala
    Cariere
    Link-uri utile
    Contact
Concurenta
 

Poate fi membru ADPFR orice persoana fizica, juridica sau persoana fizica autorizata (orice alte forme de organizare prevazute de normele in vigoare) care are calitatea de producator de fonograme sau videograme si detine drepturi patrimoniale conexe dreptului de autor pentru cel putin o fonograma sau videograma adusa anterior la cunostinta publica si aflata in termenul de protectie prevazut de lege.
Totodata poate fi membru titularul de drepturi conexe, o entitate de gestiune independenta sau alte organisme de gestiune colectiva si asociatii ale titularilor de drepturi, care detin sau gestioneaza drepturi care fac parte din obiectul de activitate al ADPFR si care indeplinesc conditiile de aderare prevazute in prezentul statut.
Asociatia este deschisa tuturor titularilor de drepturi patrimoniale conexe asupra fonogramelor sau videogramelor, indiferent de numarul fonogramelor sau videogramelor al caror titulari de drepturi conexe sunt.
Pentru a putea dobandi calitatea de membru ADPFR, o persoana fizica/ persoana juridica/ persoana fizica autorizata (sau alte alte forme de organizare prevazute de normele in vigoare) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a.sa depuna cererea de aderare;
b.sa faca dovada prin orice mijloac ca este titularul unui drept patrimonial conex dreptului de autor ce poate fi gestionat colectiv de catre ADPFR, cel putin cu privire la o fonograma sau videograma ce a fost adusa anterior la cunostinta publicului si se afla in termenul de protectie oferit de lege;
c.sa declare pe proprie raspundere la ADPFR repertoriul propriu de fonograme sau videograme, conform prevederilor legale in vigoare si statutului, in formatul pus la dispozitie de ADPFR. In cazul drepturilor patrimoniale conexe asupra unor fonograme sau videograme obtinute prin contracte de cesiune se vor depune respectivele contracte care atesta detinerea drepturilor pretinse, odata cu declararea sau actualizarea repertoriului;
d.sa autorizeze ADPFR prin mandat pentru gestionarea drepturilor conexe apartinand producatorilor de fonograme sau producatorilor de videograme, in conditiile statutare si ale prevederilor legale, pentru drepturile ce vor fi gestionate colectiv obligatoriu, pentru drepturile ce vor fi gestionate facultativ, precum si pentru oricare drepturi recunoscute si protejate prin lege pe care le detin;
e.sa achite taxa de aderare, in cuantumul stabilit anual de catre Consiliul Director potrivit din statutului;
f.sa faca dovada (printr-un certificat constatator, hotarare judecatoreasca, etc.) ca este inscris la Registrul Comertului/in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, dupa caz, precum si ca persoana juridica sau persoana fizica autorizata este in functiune.

 

 

»Procedura depunere si actualizare repertoriu descarca...

Formularistica membrii noi :

»Cerere de aderare fonograme-videograme descarca...

»Mandat fonograme descarca...

»Declaratie repertoriu fonograme descarca...

»Format anexa la declaratia repertoriului de fonograme - depunere,actualizare descarca...

»Mandat videograme descarca...

»Declaratie repertoriu videograme descarca...

»Format anexa la declaratia repertoriului de videograme - depunere,actualizare descarca...

Termeni si conditii  • Politica de confidentialitate  • Harta site  • Contact
©  Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania - 2012