Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania

Misiune
    Cine suntem
    Ce facem
    Adunare Generala
    Cariere
    Link-uri utile
    Contact
Concurenta
 

Asociatia gestioneaza colectiv drepturile patrimoniale conexe apartinand membrilor ADPFR, producatori de fonograme si producatori de videograme, recunoscute prin lege si prin actele internationale/comunitare/europene, potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe baza principiului egalitatii de tratament.

ADPFR gestioneaza si colecteaza prin intermediul altor organisme desemnate colectori, remuneratii datorate titularilor pentru exploatarea fonogramelor, astfel:
- remuneratiile datorate titularilor pe care-i reprezinta din retransmiterea prin cablu a fonogramelor, prin intermediul UPFR (colector pe sursa cablu, Decizia ORDA nr. 79/2014);
- remuneratia compensatorie copie privata pentru fonograme prin intermediul UPFR (colector unic copie privata, Decizia ORDA nr.77/2009, Decizia ORDA nr.86/2009). Au obligatii de plata a remuneratiilor compensatorii pentru copia privata catre titularii de drepturi fabricantii si importatorii, respectiv orice persoana ce fabrica sau importa pe teritoriul României suporturi pe care se pot realiza înregistrari sonore ori audiovizuale si/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii.
- remuneratiile echitabile datorate titularilor pe care-i reprezinta pentru comunicarea publica a fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora, prin intermediul UPFR (colector pe sursa comunicare publica, Decizia ORDA nr. 113/2006), inclusiv remuneratiile datorate titularilor pe care-i reprezinta din comunicarea publica prin intermediul serviciilor online si mobile (În baza Legii nr. 8/1996 modificata si completata si a Deciziei ORDA nr. 232/2011 privind publicarea in MOf a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile);
- remuneratiile echitabile datorate titularilor pe care-i reprezinta pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora de catre organismele de radio, prin intermediul UPFR (colector pe sursa radio, Decizia ORDA nr. 12/2012);
- remuneratiile echitabile datorate titularilor pe care-i reprezinta pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora de catre organismele de televiziune, prin intermediul UPFR (colector pe sursa tv, Decizia ORDA nr. 154/2012).

ADPFR colecteaza in nume propriu remuneratiile datorate titularilor pe care-i reprezinta din reproducerea fonogramelor
- remuneratiile datorate titularilor pe care-i reprezinta din reproducerea in vederea comunicarii publice, in baza mandatului acordat de membri, a metodologiei privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicarii publice în scop ambiental si lucrativ – Decizie ORDA 192/24.05.2007 si a Deciziei ORDA 331/2007 privind desemnarea ADPFR pentru colectarea remuneratiilor rezultate din utilizarea repertoriului propriu.


ADPFR colecteaza prin intermediul altor organisme desemnate colectori, remuneratii datorate titularilor pentru exploatarea videogramelor, astfel:
- remuneratiile datorate titularilor pe care-i reprezinta din retransmiterea prin cablu a videogramelor, prin intermediul UPFAR-ARGOA (colector pe sursa cablu videograme, Decizia ORDA 337/23.12.2010);
- remuneratia compensatorie copie privata videograme colectata de UPFR (colector unic Decizia ORDA 86/09.06.2009), prin intermediul – UPFAR-ARGOA (in baza HOTARARII ARBITRALE privind stabilirea criteriilor de repartizare între UPVR si UPFAR-ARGOA a remuneratiei compensatorii pentru copia privata si a remuneratiei pentru retransmiterea prin cablu cuvenita producatorilor de videograme – Decizia ORDA 134/13.07.2012 si a PROTOCOLULUI privind stabilirea conditiilor si criteriilor de repartizare a sumelor între UPFAR-ARGOA si ADPFR reprezentând remuneratiile pentru retransmiterea prin cablu si remuneratia compensatorie pentru copia privata, a videogramelor pentru perioada octombrie 2014 - decembrie 2016 si ulterior, pâna la schimbarea metodologiilor în vigoare).

Au obligatii de plata a remuneratiilor compensatorii pentru copia privata catre titularii de drepturi fabricantii si importatorii, respectiv orice persoana ce fabrica sau importa pe teritoriul României suporturi pe care se pot realiza înregistrari sonore ori audiovizuale si/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii.

ADPFR isi asuma obligatia colectarii si repartizarii remuneratiilor aferente drepturilor patrimoniale conexe, in baza mandatului de gestiune primit de la titularii drepturilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare, precum si a Hotararilor Adunarii Generale cu privire la regulile de repartitie.

ADPFR colecteaza remuneratiile datorate pentru utilizarea fonogramelor sau videogramelor din repertoriul protejat, direct de la utilizatori, ori prin intermediul unui colector desemnat potrivit legii.

Sumele colectate se repartizeaza si se platesc membriilor ADPFR, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, potrivit prevederilor legale, in baza criteriilor de repartitie stabilite de catre Adunarea Generala si in conditiile prevazute in statut, in cel mai scurt termen posibil, dar nu mai tarziu de 9 luni de la incheierea exercitiului financiar in care au fost colectate, cu exceptia cazului in care aceste termene nu pot fi respectate din motive obiective, conform legii.

Baza repartitiilor intre titularii de drepturi o va constitui informatiile disponibile cu privire la utilizarea fonogramelor sau videogramelor, astfel cum rezulta din informatiile disponibile transmise de utilizatori cu privire la utilizarea reala a repertoriului, rezultate din playlisturile primite de la organismele de radio si Tv, sau primite de la organismul de gestiune desemnat colector pe respectiva sursa.

Petitiile primite si inregistrate la ADPFR sunt solutionate si comunicate conform prevederilor PROCEDURII privind solutionarea petitiilor PROCEDURA PETITII

 

Termeni si conditii  • Politica de confidentialitate  • Harta site  • Contact
©  Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania - 2012