Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania

Misiune
    Cine suntem
    Ce facem
    Rapoarte anuale
    Cariere
    Link-uri utile
    Contact
Concurenta
 

Activitatea A.D.P.F.R.

- Elaboreaza metodologii pentru domeniul gestionat, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor fonograme si videograme al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre producatorii de fonograme si videograme.

- Ii autorizeaza pe utilizatori, in cazul in care s-au stabilit metodologii, la cererea acestora efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat, in schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, in forma scrisa.

- ADPFR incheie, in numele titularilor de drepturi, producatori de fonograme si videograme care au mandatat asociatia sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de televizune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat.

- Se protejeaza interesele membrilor,in ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, in afara teritoriului Romaniei, prin incheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din strainatate.

- Colecteaza sumele datorate de utilizatori si le repartizeaza intre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut.

- Asigura accesul propriilor membrii la informatiile privind orice aspect al activitatii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora.

- Solicita utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, in vederea repartizarii acestora.

- Acorda asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale in fata tuturor institutiilor publice (inclusiv ORDA, Politie, Parchet, Instante judecatoresti), in limita obiectului lor de activitate; in acest scop ADPFR poate depune sesizari si plangeri, poate introduce actiuni in instanta pentru recuperarea remuneratiilor neplatite si pentru acoperirea prejudiciilor suferite de membrii sai.

- ADPFR, de asemenea asigura transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control.

- Stabileste si incheie protocoale cu celelalte organisme de gestiune colectiva privind proportia repartizarii remuneratiilor cuvenite producatorilor de fonograme si videograme, colectorul unic si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune unic colector, colaboreaza si sprijina activitatea celorlalte organisme de gestiune colectiva.

- Monitorizeaza, potrivit posibilitatilor legale, circulatia fonogramelor si videogramelor pe piata si plata remuneratiilor cuvenite producatorilor si sesizeaza, in conditiile legii, organelor competente cazurile de incalcare a legii.

- ADPFR deruleaza campanii de informare publica cu privire la drepturile producatorilor de fonograme si videograme indeplinind orice alta activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe.

In vederea combaterii pirateriei in domeniul muzical, Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania-ADPFR, desfasoara urmatoarele activitati:

 * initiaza si realizeaza un parteneriat cu ORDA, si cu alte autoritati publice, in vederea identificarii si aplicarii masurilor administrative adecvate pentru prevenirea si combaterea pirateriei;

 * monitorizeaza piata muzicala in vederea identificarii cazurilor de piraterie;

 * initiaza campanii media pentru informarea publicului cu privire la drepturile producatorilor de fonograme si videograme cu privire la consecintele pirateriei;

 * sesizeaza organele competente pentru constatarea si sanctionarea cazurilor de incalcare a drepturilor de fonograme si videograme ,in acest caz formuleaza si depune sesizari si plangeri penale;

 * se constituie in parte vatamata in numele membrilor sai si solicita pentru orice alte actiuni menite sa asigure protejarea sau promovarea intereselor titularilor de drepturi conexe pe care ii reprezinta Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania;

- ADPFR, poate initia si organiza proiecte si programe sau actiuni sociale si culturale in interesul titularilor de drepturi de autor sau de drepturi conexe, precum si in vederea promovarii valorilor culturale autentice din Romania si face propuneri pentru imbunatatirea cadrului juridic de reglementare a activitatii si drepturilor producatorilor de fonograme si participa la dezbaterile publice ale proiectelor legislative din acest domeniu.

 

Activitate eliberare licente reproducere
Conform Deciziei nr.192 din 24 mai 2007 decizie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei ,nr 382 din 06 iunie 2007,avand drept obiect Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate in scop comercial destinate exclusive comunicarii publice in scop ambiental si lucrative si a Deciziei nr.331 din 8 octombrie 2007 decizie privind desemnarea A.D.P.F.R. ca organism de gestiune colector al remuneratiilor stabilite in metodologia mai sus amintita

 

Termeni si conditii  • Politica de confidentialitate  • Harta site  • Contact
©  Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania - 2012