Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania

Misiune
    Cine suntem
    Ce facem
    Adunare Generala
    Cariere
    Link-uri utile
    Contact
Concurenta
 

Notificare Divergente Fonograme

Notificare Divergente Videograme

 

Notificare SC Anais Music SRL  

Notificare SC Armina SRL 

Notificare SC El-Ra Consult SRL 

Notificare SC Fundatia Culturala Phoenix SRL 

Notificare SC Grossound SRL 

Notificare SC Unicorn Records SRL 

NOTIFICARE DIVERGENTE 2018-2019

NOTIFICARE REMUNERATII 2019-2020 SC ANAIS MUSIC SRL

NOTIFICARE REMUNERATII 2019-2020 SC ARMINA SRL

NOTIFICARE REMUNERATII 2019-2020 SC BIG MAN AUDIO SRL

NOTIFICARE REMUNERATII 2019-2020 SC FUNDATIA CULTURALA PHOENIX SRL

NOTIFICARE REMUNERATII 2019-2020 SC GROSSOUND SRL

NOTIFICARE REMUNERATII 2019-2020 SC KLU MUSIC VIDEO SRL

NOTIFICARE REMUNERATII 2019-2020 SC UNICORN RECORDS SRL

NOTIFICARE REMUNERATII 2020 SC KOMPACT PLAY SRL

NOTIFICARE REMUNERATII 2020 SC SGS ER SERVICES SRL

NOTIFICARE REMUNERATII 2020 SC SOUND EMPIRE SRL

ANAIS - NOTIFICARE revendicare remuneratii fonograme 2021

ARMINA - NOTIFICARE revendicare remuneratii fonograme 2021

BIG MAN AUDIO - NOTIFICARE revendicare remuneratii fonograme 2021

FUNDATIA PHOENIX - NOTIFICARE revendicare remuneratii fonograme 2021

GROSSOUND - NOTIFICARE revendicare remuneratii fonograme 2021

KLU MUSIC VIDEO - NOTIFICARE revendicare remuneratii fonograme 2021

KOMPACT PLAY - NOTIFICARE revendicare remuneratii fonograme 2021

SGS ER SERVICES - NOTIFICARE revendicare remuneratii fonograme 2021

 UNICORN RECORDS - NOTIFICARE revendicare remuneratii fonograme 2021

ADPFR isi asuma obligatia colectarii si repartizarii remuneratiilor aferente drepturilor patrimoniale conexe, in baza mandatului de gestiune primit de la titularii drepturilor, in conformitate cu prevederile legale si statutare, precum si a Hotararilor Adunarii Generale cu privire la regulile de repartitie.ADPFR colecteaza remuneratiile datorate pentru utilizarea fonogramelor sau videogramelor din repertoriul protejat, direct de la utilizatori, ori prin intermediul unui colector desemnat potrivit legii.
Sumele colectate se repartizeaza si se platesc membriilor ADPFR, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, potrivit prevederilor legale, in baza criteriilor de repartitie stabilite de catre Adunarea Generala si in conditiile prevazute in statut, in cel mai scurt termen posibil, dar nu mai tarziu de 9 luni de la incheierea exercitiului financiar in care au fost colectate, cu exceptia cazului in care aceste termene nu pot fi respectate din motive obiective, conform legii.
Baza repartitiilor intre titularii de drepturi o va constitui informatiile disponibile cu privire la utilizarea fonogramelor sau videogramelor, astfel cum rezulta din informatiile disponibile transmise de utilizatori cu privire la utilizarea reala a repertoriului, rezultate din playlisturile primite de la organismele de radio si Tv, sau primite de la organismul de gestiune desemnat colector pe respectiva sursa.
Cuantumul si conditiile colectarii remuneratiilor datorate titularilor de drepturi sunt stabilite prin metodologii elaborate, negociate cu utilizatorii si adoptate potrivit legii.Comisionul de gestiune reprezinta procentul retinut titularilor de drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea, repartizarea si plata remuneratiilor.
Comisionul datorat de membrii si de titularii de drepturi care au o legatura directa cu organismul de gestiune colectiva se retine la momentul efectuarii repartitiei.
Procentul comisionului este stabilit prin Hotarare a Adunarii generale, conform prevederilor legale si se aplica pentru fiecare drept gestionat.
Sumele nerevendicate sunt sume repartizate dar neplatite din motive neimputabile ADPFR, care nu au fost revendicate de titularii de drepturi in urma notificarii.
Aceste sume se inscriu separat in conturile Asociatiei pana la expirarea termenului prevazut de lege.
Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se face in scris si electronic, inclusiv pe pagina proprie de internet a Asociatiei, in termen de 3 luni de la incheierea exercitiului financiar in care au fost colectate.
Remuneratiile aferente fonogramelor sau videogramelor a caror plata a fost suspendata vor fi pastrate intr-un cont distinct pana la solutionare.
Revendicarea de catre titularii de drepturi a sumelor aferente fonogramelor sau videogramelor pentru care nu a fost platita remuneratia, se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii.
Cererea pentru revendicarea remuneratiilor trebuie insotita, dupa caz, de hotararea judecatoreasca care atesta calitatea de titular de drepturi, de contractele care atesta detinerea drepturilor pretinse, sau a unor acorduri intre parti pentru repartizarea remuneratiei. Destinatia sumelor nerevendicate se hotaraste de catre Adunarea Generala.La efectuarea repartitiilor, titularii de drepturi vor beneficia de remuneratii in masura indeplinirii obligatiilor privind declararea repertoriului si a utilizarii repertoriului declarat.
In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute de prezentul statut privind declararea repertoriului, titularii de drepturi vor beneficia de remuneratii pentru repertoriul nedeclarat corespunzator incepand cu data indeplinirii obligatiilor, din sumele colectate la repartitiile ulterioare.
Repartitia remuneratiilor colectate se face de regula trimestrial, putandu-se stabili si alte termene de repartitii prin decizie a Consiliul Director, cu respectarea prevederilor legale.

 

»Cerere de plata a remuneratiilor descarca...

»Format anexa la cerere de plata a remuneratiei descarca...

»Anexa la cererea de alocare fonograme descarca...

»Cerere alocare fonograme descarca...

»Anexa la cerere de alocare videograme descarca...

»Cerere alocare videograme descarca...

»Sume colectate,repartizate si nerepartizate,comision retinut 2015 descarca...

»Sume colectate,repartizate si nerepartizate, comision retinut 2016 descarca...

»Sume colectate,repartizate si nerepartizate, comision retinut 2017 descarca...

»Sume colectate,repartizate si nerepartizate, comision retinut 2018 descarca...

»Divergente Fonograme 2018 Trimestrul 1 descarca...

»Divergente Fonograme 2018 Trimestrul 2 descarca...

»Divergente Fonograme 2018 Trimestrul 3 + Trimestrul 2 Diferente descarca...

»Divergente Fonograme 2018 Trimestrul 4 descarca...

»Divergente Videograme 2018 Trimestrul 1 descarca...

»Divergente Videograme 2018 Trimestrul 2 descarca...

»Divergente Videograme 2018 Trimestrul 3 + Diferente Trimestrul 2 descarca...

»Divergente Videograme 2018 Trimestrul 4 descarca...

»Divergente fonograme T1 2019.xls descarca...

»Divergente fonograme T2 2019.xls descarca...

»Divergente fonograme T3 2019.xls descarca...

»Divergente fonograme T4 2019.xls descarca...

»Divergente videograme T1 2019 + restante 2018.xls descarca...

»Divergente videograme T2 2019.xls descarca...

»Divergente videograme T3 2019.xls descarca...

»Divergente videograme T4 2019.xls descarca...

»Situatii conform art.170 alin.2 ind. 1 din Legea 8/1996, trim.4/2019 descarca...

»Situatii conform art.170,alin.2,ind.1 din legea 8/1996, trim.I/ 2020 descarca...

»Situatii conform art.170,alin.2,ind.1 din legea 8/1996, trim.2/2020.pdf descarca...

»Situatii conform art.170,alin.2,ind.1 din legea 8/1996, trim.3/2020.pdf descarca...

»Situatii conform art.170, alin.2, ind.1 din legea 8/1996, trim.4/2020 descarca...

»Situatii conform art.170, alin.2, ind.1 din legea 8/1996, trim.1/2021 descarca...

»Situatii conform art.170, alin.2, ind.1 din legea 8/1996, trim.2/2021 descarca...

»Situatii conform art.170, alin.2, ind.1 din legea 8/1996, trim.3/2021 descarca...

»Situatii conform art.170, alin.2, ind.1 din legea 8/1996, trim.4/2021 descarca...

»Situatie conform art.170, alin.2, ind.1 din legea 8 1996, trim.1 2022.pdf descarca...

Termeni si conditii  • Politica de confidentialitate  • Harta site  • Contact
©  Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania - 2012